„WIUR Wewnętrzne Informacje Uczelni Rolniczej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„WIUR Wewnętrzne Informacje Uczelni Rolniczej”, pismo NZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydawane 17 II – 17 XI 1989.

Ukazało się 9 nr. o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 600-1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Małgorzata Gessel, Dariusz Sochacki.

Zamieszczano teksty dotyczące spraw uczelni, działalności NZS na SGGW i wydarzeń związanych z ponowną rejestracją NSZ.

Włodzimierz Domagalski