Elżbieta Maria Turnau

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Maria Turnau, ur. 22 IV 1933 w Moszczynach, woj. podkarpackie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek biologia (1956); w 1966 doktorat, w 1979 habilitacja.

1947-1954 w ZMP, 1951-1956 w ZSP, 1956-1980 w ZNP. Od 1956 członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 1956-2004 zatrudniona w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. 1976-1980 kolporterka wydawnictw KOR, KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, IX-X 1980 w grupie inicjatywnej zakładającej „S” w ING PAN i obsługującej punkt informacyjny dla innych zakładów pracy, głównie instytucji naukowych, następnie przewodnicząca Koła „S” w Zakładzie Geologii Dynamicznej ING PAN.

Od 1982 prowadziła stały zakładowy punkt kolportażowy; łączniczka (sieć kolportażu, przepływ pieniędzy) w ramach regionalnej struktury „S”; udostępniała mieszkanie na potrzeby działalności podziemnej, w tym na drukarnię. 22 IV 1982 zatrzymana w związku z udostępnieniem mieszkania na nocleg Eugeniuszowi Szumiejce.

Od 1985 członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 1987-2000 kierownik Studium Doktoranckiego Zakładu Geologii Dynamicznej ING PAN, 1992-2000 z-ca kierownika. Od 1992 prof. nauk o ziemi. Członek stowarzyszeń międzynarodowych: 1993-2003 Micropalaentological Society, 1993-2003 American Association of Stratigraphic Palynologists. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1991), medalem Zasłużony dla Geologii Polskiej (2006).

VIII 1982 – 1 X 1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Peleton.

Anna Kawalec