Grażyna Przybylska-Wendt

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Grażyna Przybylska-Wendt, ur. 13 I 1935 w Chojnicach. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, dr nauk medycznych, anestezjolog, specjalista medycyny sądowej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. 1973-1990 z-ca ordynatora oddziału anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, kierownik Miejskiej i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, medyk sądowy.

Od IX 1980 w „S”, organizatorka „S” w środowisku służby zdrowia; wiceprzewodnicząca KZ w WSZ; w I 1981 delegat na I WZD Organizacji Regionu Płockiego, delegat na I KZD, członek Prezydium KK; członek zespołu redakcyjnego niezależnego „Biuletynu Informacyjnego”.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, nast. Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi, Darłówku, w III 1982 zwolniona. Działaczka podziemnych struktur „S”, 1986-1989 przewodnicząca podziemnego Zarządu Organizacji Regionu Płockiego „S”. Od 1987 zaangażowana w działalność Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981. W I 1987 założycielka Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego Hospicjum Płockie im. św. Urszuli Ledóchowskiej, do 1995 prowadziła je społecznie, przy współudziale wolontariuszy.

Od 1989 w ZChN; 1990-1994 wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płock. Od 1990 na emeryturze. Po rejestracji Hospicjum w 1994 przewodnicząca Zarządu. 2000-2007 zaangażowana w działalność Caritas Diecezji Płockiej – Hospicjum Domowe i Hospicjum Stacjonarne.

Autorka licznych prac naukowych, publicystycznych, wspomnieniowych, poetyckich, m.in. sztuki teatralnej Trzynasty dwunasty (premiera w 2006).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 4 VII 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. Długa.

Tomasz Strzelczyk