Leopold Michał Zgoda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leopold Michał Zgoda, ur. 17 VII 1937 w Sosnowcu. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historyczny; w 1972 doktorat.

1964-1968 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej (później Akademia Ekonomiczna, następnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, 1975-1988 Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii w Bochni, Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku.

Od IX 1980 w „S”; członek założyciel Komisji Uczelnianej AE; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, delegat na I KZD. Do 1986 autor i redaktor w prasie niezależnej, następnie podziemnej, m.in. 1983 w redakcji „Biuletynu Małopolskiego”, organizator lokali konspiracyjnych, ekspert struktur „S”, działacz na polu samokształceniowym, działacz Sieci. Od 1981 członek Polskiego Klubu Ekologicznego.

Od 1982 członek założyciel Ruchu ku Cywilizacji Miłości, współorganizator spotkań, autor referatów.

1992-1994 radny Dzielnicy IV Krakowa, członek Zarządu Dzielnicy, 1994-1998 radny Miasta Krakowa z listy Samorządny Kraków, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, delegat Rady Miasta Krakowa do Sejmiku Samorządowego Woj. Krakowskiego, członek Prezydium Sejmiku, przewodniczący. Komisji Nagrody Samorządowej Sejmiku; 1998-2002 radny Miasta Krakowa z listy AWS, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej. Działacz wielu organizacji pozarządowych, m.in. od 1982 Stowarzyszenia Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, członek, następnie wiceprzewodniczący, przewodniczący, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, od 1992 Bałtyckiego Parlamentu Ekologicznego, od 1995 członek Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, Towarzystwa Przyjaciół Kardiologii i Kardiochirurgii tamże, od 1996 członek założyciel, wiceprzewodniczący Małopolskiego Klubu Konserwatywnego, od 1997 członek Rady Naukowej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, od 1998 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, od 1998 wiceprzewodniczący Rady Fundacji Wspólnota Nadziei, ponadto Kolegium Wigierskiego, Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, zespołu etyki biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Zarządu Oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, współpracownik Fundacji Konkursu Pro Publico Bono.

Odznaczony licznymi odznaczeniami honorowymi organizacji pozarządowych.

Łukasz Leszczyński