Teresa Szymczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Teresa Szymczak, ur. 5 XI 1947 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Biologii (1970), w 1978 doktorat.

1958-1965 w ZHP; 1965-1970 w ZSP; uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego, 8-9 XI 1980 w ramach DA współorganizatorka I zjazdu Ormian w Polsce; działaczka w Kole Zainteresowania Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. 1970-1980 członek Centralnej Rady Związków Zawodowych. 1970-1994 zatrudniona w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie. 1976-1980 współpracowniczka KOR/KSS „KOR”, m.in. drukarz ulotek, prasy niezależnej, kolporterka. 16 XII 1978 po rewizji w domu, gdzie znajdował się punkt kolportażowy (zarekwirowano nakład nr. 24 „Robotnika” i inne niezależne publikacje), zatrzymana na ok. 12 godzin.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PAN. 1980-1981 członek redakcji, współwydawca niezależnego czasopisma „Głos PAN-u”.

Po 13 XII 1981 organizatorka akcji protestacyjnej w ZZSiD PAN; w kontakcie z ukrywającym się Janem Środoniem (wydającym niezależne pismo „Informacja KS PAN”); do 1987 członek TKZ w PAN. 1982-1983 współpracowniczka Komitetu Pomocy Aresztowanym, od 1982 Komitetu Pomocy Internowanym, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. Represjonowana: wielokrotnie przesłuchiwana, zatrzymywana.

Od 1989 honorowy członek „S”. W 1996 nauczycielka w SP nr 3 w Krakowie; 2000-2005 sekretarz KZ „S” PAN w Krakowie; 2005-2007 prace dorywcze; od 2007 na emeryturze.

Helena Szczodry