„Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w P.W.”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Związku Studentów w P.W.”, pismo wydawane przez NZS Politechniki Warszawskiej 7 X 1980 – I 1981; od nr. 3/4 z 28 X 1980 jako „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW”.

Ukazało się 6 nr. (w tym 2 podwójne) o obj. kilku s. w formacie A5 i A4 (nr 3/4), drukowanych na offsecie w nakładzie 500-1 tys. egz.

W składzie redakcji: Wiktor Karpiński, Jerzy Karpiul, Waldemar Maj, Andrzej Miącz.

Zamieszczano kalendaria bieżących wydarzeń, informacje i oceny sytuacji na PW oraz materiały dokumentujące działalność NZS na PW i w kraju.

Włodzimierz Domagalski