„Czas” (Poznań)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Czas”, podtytuł: „Dwumiesięcznik społeczno-polityczny", pismo poznańskiego oddziału Solidarności Walczącej wydawane X 1984 – VII 1988; tytuł nawiązywał do konserwatywnego pisma ukazującego się w 2. poł. XIX w. w Krakowie.

Ukazało się 12 nr., w tym 4 podwójne, w formacie A5 i A6, drukowanych techniką sitodruku, od nr. 4/5 z XII 1985 na offsecie, w nakładzie ok. 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Ukazywały się n-ry tematyczne, m.in. nr 10 (z 1988) Dziedzictwo Marca ’68, 11/12 (z 1989) Przemiany w ZSRS epoki Gorbaczowa.

W składzie redakcji w różnych okresach: Włodzimierz Filipek (założyciel, redaktor naczelny 1984-1987), Ireneusz Adamski (redaktor naczelny 1987-1988), Barbara Fabiańska (sekretarz redakcji, adiustacja, korekta), Maciej Frankiewicz (wydawca), Marcin Kęszycki (wywiady), Roman Kubicki (felietonista, recenzje filmowe), Aleksandra Bessert, Iwona Burszta (przekłady z j. niemieckiego), Nina Nowakowska, Zofia Ziółkowska, Piotr Śliwiński (redaktorzy, przekłady z jęz. angielskiego), Feliks Kubiak (przekłady z jęz. francuskiego, autor), Władysław Balicki (komentator ekonomiczny), Michał Downarowicz, Maciej Dybowski (ps. Anna Kotwicz) – komentatorzy prawni, Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski – komentatorzy ankiet, badań socjologicznych, Jerzy Fiećko (ps. Grzegorz Darski, Jan Arciszewski), Anna Grupińska, Rafał Grupiński (ps. Szymon Starowolski), Renata Andracka (maszynopisanie), Szymon Jabłoński (sprawy techniczne), Szymon Łukasiewicz (autor, wykonawca makiet), Leszek Nowak, Ryszard Kaja (grafik, projektant okładki), Andrzej Piątek (grafik, projektant winiet), Łucja Pohl (projektantka okładki nr. 1). Spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniu Z. Ziółkowskiej przy ul. Saperskiej w Poznaniu.

Zamieszczano wywiady, m.in. z: Kornelem Morawieckim (W. Filipek, M. Frankiewicz, nr 1 z 1984), Adamem Bieniem (W. Filipek, M. Kęszycki, nr 6/7 z 1986), Markiem Edelmanem (W. Filipek, A. Grupińska) inicjujący dyskusję nt. stosunków polsko-żydowskich; w nr. 1 ukazały się m.in. przekłady angielskojęzycznych dokumentów dot. losów polskich dzieci wywiezionych na Syberię, w nr. 3 opublikowano listę zamordowanych lub zmarłych więźniów politycznych ZK we Wronkach w l. 1946-1959, sporządzoną przez lekarza więziennego.

W 1985 aresztowano M. Frankiewicza, następnie S. Łukasiewicza, 30 X 1986 zatrzymano W. Filipka i właściciela samochodu Jana Plewę – skonfiskowano 75% nakładu nr. 6/7, samochód; kolejne nr. ukazały się bez przeszkód.

Barbara Fabiańska