„Komunikat” (Lublin AKS)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat”, pismo wydawane przez Akademicki Komitet Strajkowy podczas strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierii na wyższych uczelniach Lublina 24 XI – 11 XII 1981.

Ukazało się 18 nr. o obj. 1-3 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie kilkuset egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Zdzisław Kowalski, rzecznik prasowy AKS.

Publikowano informacje bieżące, komunikaty i oświadczenia dot. przebiegu strajku.

Kolportowano na terenie uczelni wyższych Lublina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna).

Marcin Dąbrowski