„Komunikat Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Uniwersytecie Wrocławskim”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Uniwersytecie Wrocławskim”, pismo utworzone przez członków Komitetu Założycielskiego NSZZ UWr (nie było jednak organem KZ), wydawane 9 XI 1980 – 2 XII 1981 (nr 1 jako gazetka wywieszana na tablicach ogłoszeniowych, informująca o aktualnościach z uniwersytetu i kraju), 1989-1990 (po 13 XII 1981 zawieszone). W podtytule od nr. 5 pojawia się słowo „Solidarność”. Od nr. 10 wydawane jako „Komunikaty NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Ukazały się 53 nr. o obj. 2-20 s. w formacie A4 lub B5, drukowane techniką offsetową, głównie w zakładzie graficznym UWr, w nakładzie 80-3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie; numeracja w obu okresach odrębna. Nr 26 (z 4 III 1981) wydano także z kolorową winietą jako nr specjalny. Inne nr. specjalne: z 8 III 1981 dot. głównie problematyki kobiecej; z XI 1981 pt. Radom, z informacjami o strajkach studenckich; 2 XII 1981 ostatni nr pisma przed wprowadzeniem stanu wojennego – dodatek nadzwyczajny również opisujący protesty na uczelniach.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jacek Cichoń, Stefan Cieśla, Krystyna Chmieleńska, Józef Drozd, Tadeusz Jakubowski, Krzysztof Kawalec, Włodzimierz Suleja, Anita Tyszkowska-Gosk, Grażyna Zipold-Materkowa, Tadeusz Kozar, Bogusław Kukurowicz, Andrzej Milcarz, Kryspin Porembski, Paweł Skrzywanek (siedziba redakcji przy ul. Szewskiej 50/51; 1989-1990 w Instytucie Matematycznym UWr przy pl. Grunwaldzkim 2/4).

Publikowano informacje o ważniejszych wydarzeniach w kraju dot. „S”, listy nadsyłane do redakcji (w stałej rubryce), komentarze, wywiady, felietony. Zamieszczano także m.in. teksty dot. autonomii szkół wyższych czy sytuacji NZS.

Kolportowano odpłatnie w cenie 150 zł, głównie w środowisku akademickim.

Kamil Dworaczek