„Kurier Wojenny” (Jastrzębie-Zdrój)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Kurier Wojenny”, pismo wydawane przez niesformalizowaną grupę działaczy z Jastrzębia-Zdroju IV-XII 1982.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych przy użyciu układanych w ciągi wykradzionych z drukarni czcionek drukarskich w nakładzie ok. 1 tys. egz.

W składzie zespołu (redaktorzy i zarazem drukarze): Jarosław Kolk, Tadeusz Durlak, Mirosław Błaszak, Mirosław Szymański, Edward Skoneczny, Piotr Blaut, Wiesław Radke, Wiktor Lorenz, Jerzy Zarębski (współpraca); nr 1 wydrukowano w mieszkaniu M. Szymańskiego, nr 2 w mieszkaniu Adama Oziewicza, nr. 3 i 4 Stefana Kazibuta, nr 5 W. Lorenza.

Publikowano głównie przedruki z niezależnych pism, opinie i komentarze dot. sytuacji w kraju, wzywano do kontynuowania działalności związkowej.

Pismo finansowane ze składek członków grupy J. Kolka. Nr 1 rozrzucony z balkonu cechowni KWK Manifest Lipcowy (uczestnicy: J. Kolk, T. Durlak, E. Skoneczny), nr 2 rozkolportowano na terenie KWK Manifest Lipcowy, część egz. przekazano Leszkowi Roli.

Ze względu na bezpieczeństwo jesienią 1982 (seria internowań, wzmożona działalność SB i MO) J. Kolk zdecydował o zaprzestaniu druku i ukryciu materiałów drukarskich. Z polecenia J. Zarębskiego sprzęt drukarski ukryto w piwnicy Kazimierza Piaseckiego. XI/XII 1982 wszyscy uczestnicy grupy zostali aresztowani.

Andrzej Kamiński