„Postęp”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Postęp”, pismo społeczno-polityczne adresowane do rolników wydawane VII 1977 – 1980, założone przez Henryka Bąka, podtytuł: „Kwartalnik niezależny”.

Ukazało się 13 nr. o obj. ok. 30 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu; do nr. 10 dodatek: Piotra Koczary (przedwojennego działacza ludowego i posła) Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949-1955.

IX 1984 – IX 1986 pismo wznowiono jako „Postęp. Kwartalnik niezależny Ruchu Niepodległości i Samorządu”. Ukazały się nr. 14-21 o obj. od kilku do kilkunastu s. w formacie A4.

W 1980 w jawnym składzie redakcji: H. Bąk (redaktor naczelny), Wanda Ferens, Michał Jagła, Stanisław Jurzynek, Wiesław Kęcik, Henryk Kosut (publicyści), po wznowieniu: teksty anonimowe lub podpisywane pseudonimami.

Do 1980 pismo upowszechniało ideę powołania niezależnych reprezentacji zawodowych rolników, robotników rolnych i innych pracowników; zamieszczano cykl dot. ZMW RP Wici, dokumenty opozycji i informacje nt. wydawnictw niezależnych, od 1984 publicystykę historyczną.

Od III 1978 redaktorzy pisma byli rozpracowywani przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Postępowiec.

Małgorzata Choma-Jusińska