„Przegląd Wiadomości Strajkowych”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Przegląd Wiadomości Strajkowych”, pismo wydawane w Krakowie 6-12 V 1988 przez KS „S” Huty im. Lenina, Komitet Organizacyjny „S” Kombinatu Metalurgicznego HiL, decyzją Lesława Maleszki, ks. Kazimierza Jancarza, Jana Ciesielskiego, Jana Gębskiego i Jarosława Potasza; od nr. 5 (z 28 V 1988) jako „Nowohucki Biuletyn «Solidarności»”.

Ukazały się 3 nr. (ostatni nr 3/4) o obj. 2 s. w formacie A5, drukowane techniką offsetową w nakładzie kilkuset egz.; nr 1 wyszedł już po pacyfikacji strajku z datą 6 V 1988 (ze względu na kłopoty z drukiem).

W składzie redakcji: J. Ciesielski (redaktor odpowiedzialny), Maria Przełomiec i Aleksandra Zieleniewska; druk, dostawa materiałów drukarskich i kolportaż grupa S-K m.in. w składzie: Jerzy Schmidt, Artur Dmochowski, Jan Tombiński, Bogusław Chrabota, Zygmunt Kolenda.

Publikowano bieżące informacje.

Pismo adresowane przede wszystkim do pracowników HiL w związku z trwającym strajkiem (26 IV – 6 V 1988).

Paweł Goleń