„Rolnik Niezależny”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Rolnik Niezależny”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Związku Zawodowego Rolników”, wydawane przez Tymczasowy Komitet NZZR w Lisowie k. Radomia XII 1978 – II 1985, pierwsze w Polsce pismo ZZ rolników.

Ukazywało się 65 nr. (do 13 XII 1981 37 nr.) w formacie A4; w założeniu miesięcznik. Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo przestało się ukazywać. Wznowione w podziemiu zachowało ciągłość numeracji.

Redaktor: Henryk Bąk (adresy redakcji: Henryk Kosut, Lisów, p-ta Goszczyn, następnie: Janusz Rożek, Kolonia Górne gm. Milejów).

Po VIII 1980 w tworzącym się NSZZ Solidarność Wiejska pismo, zgodnie z wcześniejszym programem TK NZZR, optowało na rzecz członkostwa pracowników rolnych w tworzącym się ZZ rolników. Po zjeździe zjednoczeniowym „S” RI (8-9 III 1981), „Rolnik Niezależny” pozostał pismem NZZR Solidarność Wiejska.

Józef Baran