„Rota” (Gdynia 1980-1981)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Rota”, pismo uczniów IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni, wydawane X/XI 1980 – IV 1981. Pismo powstało z inspiracji Bogdana Borusewicza podczas spotkania z Cezarym Godziukiem i Jarosławem Seidlem, uczniami tegoż LO, on także przekazał podstawowy sprzęt drukarski: wałki i matryce.

Ukazało się 5 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane z matryc białkowych w nakładzie 100-400 egz.

W składzie zespołu: Cezary Godziuk, Krzysztof Klein i Wiesław Buszman (redaktorzy, autorzy artykułów, drukarze i kolporterzy), współpraca: Jan Ciechowicz, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1981 druk odbywał się w domu Huberta Szarzyńskiego, ucznia 4 klasy IV LO im. KEN. Wydrukowano ulotki kolportowane w szkole w rocznicę 11 Listopada oraz broszurę „Katyń” (we współpracy z Krzysztofem Jankowskim, studentem UG).

Pismo zawierało teksty związane z niezależnym ruchem samorządów uczniowskich, w jednym z nr. opublikowano artykuł ks. Wiesława Meringa o relacji między wiarą a nauką.

Cezary Godziuk