„Rozwaga i Solidarność” (1982-1989)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Rozwaga i Solidarność”, pismo wydawane 12 IX 1982 – 31 III 1989 w Gdańsku przez członków TKZ „S” Stoczni Gdańskiej im. Lenina, podtytuł: „Biuletyn Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Stoczni Gdańskiej”. Tytuł nawiązywał do poprzednich edycji „Rozwagi i Solidarności”, ale w ściśle formalnym sensie pismo stanowiło kontynuację „Informacji NSZZ «Solidarność» Stoczni Gdańskiej”, wydawanej po 13 XII 1981 przez Tymczasową Podziemną KZ „S” SG. Od nr. 86 (z 23 V 1988), z wyłączeniem nr. 87 i 88.

Ukazało się 112 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu i offsecie; pismo o numeracji ciągłej (z wyjątkiem edycji strajkowych o odrębnej numeracji, z zachowaniem w nawiasie numeracji ciągłej), wychodziło nieregularnie, I 1983 – IV 1988 miesięcznik.

Ukazały się 2 edycje strajkowe: nr. 1(73)-12(85) z 4-10 V 1988 oraz nr. 2(89)-13(100) z 23 VIII – 1 IX 1988. Wydania spec.: Uchwała TKZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (10 X 1982), Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników Stoczni Gdańskiej (V 1988), Strajk Stoczni Gdańskiej Sierpień 1980 (1988).

W składzie redakcji członkowie TKZ: Ryszard Balewski, Sławomir Biernacki, Eugeniusz Brenk, Jan Nowakowski, Zbigniew Olszak (redaktor naczelny), Leszek Przybylski, Andrzej Czerski, Maciej Miatkowski (redaktor techniczny); później: Kazimierz Pierożek, Alojzy Szablewski, Alicja Kowalczyk, Tomasz Moszczak; druk: Andrzej Chodzicki, Tadeusz Zarembski; wsparcie finansowe i techniczne: Alina Pliszke; kolportaż: Władysław Tandek.

Poruszano kwestie związkowe, piętnowano osoby popierające władzę komunistyczną, prowadzono kronikę represji, publikowano dokumenty wydawane przez władze „S”, zamieszczano teksty w stałych działach: „Ze Stoczni i z Regionu”, „Wiadomości z bliska i z daleka”; kwitowano wpłaty na działalność związkową („TKZ dziękuje”). W V 1988 opublikowano artykuły Jacka Merkla i Wojciecha Krefta; w nr. z 1989: Piotra Kapczyńskiego, Lecha Mażewskiego, Jacka Kozłowskiego, Janusza Lewandowskiego, Jana Szomburga, Andrzeja Zarębskiego.

Kolportowano na terenie zakładu, z wyjątkiem 2 edycji strajkowych, które (w nakł. dochodzącym do kilkunastu tys. egz.) rozprowadzano na terenie Trójmiasta.

W czasie strajku w V 1988 ukazywała się jednocześnie „Rozwaga i Solidarność”, podtytuł: „Informator Biura Informacji Prasowej «Solidarność» Stocznia Gdańska im. Lenina” jako wydanie spec. o odrębnej numeracji. Ukazało się 13 nr. tej edycji (nieuwzględnionych później w numeracji ciągłej) o obj. 2-8 s. w formacie A-4, drukowanych na powielaczu w nakł. kilkuset egz.

Wojciech Turek