„Serwis Informacyjny” (Legnica)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Serwis Informacyjny”, pismo wydawane przez MKZ/MKS (w okresie kryzysu bydgoskiego)/MKZ „S” w Legnicy 28 I – V 1981.

Ukazały się co najmniej 44 nr. (nr 44 po 26 V 1981) o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie ok. 1,5 tys. egz.; tygodnik, w okresie kryzysu bydgoskiego wychodził codziennie (do kilku nr. w ciągu doby).

Redaktor naczelny: Henryk Nazarczuk.

Publikowano napływające z kraju oraz regionu informacje oraz warte upowszechnienia dokumenty struktur „S”, które nie zmieściły się na łamach „Solidarności”. Sporadycznie publikowano informacje z zagranicy.

Kolportowano głównie na terenie woj. legnickiego.

Łukasz Sołtysik