„Solidarność Dziś i Jutro”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Dziś i Jutro”, miesięcznik informacyjno-publicystyczny, wydawany (z przerwami) XI 1983 – V 1989 przez Miejską Komisję Koordynacyjną „S” w Tychach.

Ukazały się 22 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, od XII 1988 w formacie A3, drukowane na powielaczu, od 1985 na offsecie w nakładzie 1 tys. egz., od 1985 w nakładzie 2-2,5 tys. egz.

W składzie zespołu: Alfred Gniełka, Marian Kubic, Ignacy Stawarz (inicjator pisma), Roman Ptasiński; druk w mieszkaniu Ryszarda Orła. W IV 1985 po aresztowaniu A. Gniełki zawieszono działalność, kolejny nr ukazał się w VII 1985. 1985/1986 w składzie zespołu: M. Kubic, I. Stawarz, R. Ptasiński, dołączył Jerzy Sołowiej (drukarz). Od XII 1988 w składzie redakcji: Bolesław Twaróg, od 1989 Jerzy Rejdych; druk Jan i Józef Jaroszewiczowie.

Zamieszczano informacje dot. tyskich zakładów pracy, działalności podziemnych struktur w tych zakładach, oświadczenia władz regionalnych i krajowych „S”, komentarze sytuacji w kraju.

Kolportowano w Tychach i Mysłowicach-Wesołej.

Teresa Brodzka