„Solidarność Wyższej Szkoły Pedagogicznej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Solidarność Wyższej Szkoły Pedagogicznej”, pismo wydawane w 1981 przez Komitet Uczelniany „S” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Ukazało się 19 nr. o obj. 1 s. w formacie A4.

Publikowano bieżące informacje z życia uczelni oraz materiały dotyczące działalności uczelnianych struktur „S”.

Pismo adresowane do środowisk pracowników i studentów WSP.

Paweł Goleń