„Sygnał” (Kraków SKS)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Sygnał”, podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, wydawane wydawane przez Studencki Komitet Solidarności w Krakowie V 1978 – XI 1979.

Ukazało się 9 nr. (w 1978: 0-5, 1979: 6-8) w formacie A5 i A4 (od nr. 4), drukowanych na powielaczu białkowym przez Krakowską Oficynę Studentów w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Danuta Sotwin i Tadeusz Kensy; od nr. 5 (z XII 1978): Grzegorz Małkiewicz, Jerzy Pawełczyk, Jan Polkowski i Bronisław Wildstein.

Zajmowano się problemami życia studenckiego, informowano o represjach, zajęciach samokształceniowych TKN i duszpasterstw, zamieszczano materiały instruktażowe, np. jak zachowywać się podczas przesłuchań. Po zmianie redakcji miało bardziej publicystyczny charakter; oprócz bieżących informacji przedstawiano relacje z procesów sądowych i rozpraw przed Kolegiami ds. Wykroczeń, analizy działalności ruchów studenckich, opozycyjnych oraz funkcjonowania samorządów studenckich.

Ostatni nr został prawie w całości przechwycony przez SB.

Paweł Goleń