„Szaniec” (Gdańsk PPN)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Szaniec”, pismo Młodzieży Polskiej Partii Niepodległościowej Okręg Gdańsk.

Ukazały się prawdopodobnie 3 nr. w nakładzie ok. 1 tys. egz.

Pismo wydawane i redagowane przez Mariusza Romana (lidera trójmiejskiej młodzieżówki PPN i FMW Region Pomorze Wschodnie); druk: Ryszard Anders (szef PPN w Trójmieście).

Publikowano programowe artykuły o tematyce niepodległościowej, analizujące ówczesną sytuację społeczno-polityczną, m.in. udział Kościoła w obradach Okrągłego Stołu.

Jarosław Wąsowicz SDB