„Wiadomości Dnia” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wiadomości Dnia”, biuletyn wydawany przez Biuro Informacyjne i Ośrodek Badań Społecznych przy „S” Regionu Mazowsze w Warszawie I – XII 1981. Ukazały się 253 n-ry, obj. 2 s., format A4, druk na offsecie, nakł. kilkanaście tys. egz.; dziennik. Dodatki spec.: II 1981 wybór artykułów z poprzednich numerów „Wiadomości Dnia”, 3 V 1981 dodatek poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W redakcji: Ludwik Dorn, Urszula Doroszewska, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Jerzy Prus, Jerzy Modlinger (do IV 1981), Piotr Piętak (od V 1981 jako red. prowadzący), Paweł Niezgodzki, Marek Car, Marcin Gugulski, Henryka Drogowska (od jesieni 1981), Piotr Strzałkowski, Tomasz Borkowski, Robert Luśnia, Łukasz Małachowski, Brunon Nowicki (red. graf.). Zaopatrzeniem w sprzęt zajmował się m.in. Marek Krawczyk. Publikowano informacje o bieżących działaniach związku, dokumenty związkowe oraz artykuły publicystyczne dotyczące programu „S”. Finansowany ze składek związkowych. Kolportowane w ramach struktur Regionu Mazowsze, gł. w największych warszawskich zakładach pracy.

Jan Olaszek