„Wichrzyciel”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wichrzyciel”, pismo społeczno-polityczne, wydawane we Wrocławiu przez studentów ostatnich lat historii Uniwersytetu Wrocławskiego VI 1988 – X 1989; motto: Leniwie skłania senną głowę – zapomnieć wszystko, spać przez wieki... a żmija z wolna w pierś woskową zapuszcza jad ukłuciem lekkim... (Aleksander Błok).

Ukazało się 5 nr. o obj. 12-32 s. w nakładzie 300-500 egz.

W składzie redakcji: Piotr Gomułkiewicz, Aleksander Srebrakowski i Władysław Stasiak.

Publikowano teksty publicystyczne, felietony polityczne, szkice historyczne oraz serwisy informacyjne.

Artur Adamski