„Wolne Słowo” (Kalisz 1982)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wolne Słowo”, pismo lokalne, wydawane w Kaliszu 7 IV – 15 V 1982. Tytuł pisma nawiązywał do niezależnego pisma kaliskiej opozycji demokratycznej wydawanego 1979-1980. W nr. 1 jako motto cytat z Karola Marksa: Lepszy straszliwy koniec niż strach bez końca. Oto polityczny testament umierającej klasy.

Ukazały się 2 nr. o obj. 8 s. w formacie A4, druk na powielaczu, bezpłatne.

W składzie zespołu: Barbara Grabowska, Anna Michalska, Barbara Kowalska, Józef Adamczak.

Informowano o internowaniach, przesłuchaniach, aresztowaniach, rewizjach i innych represjach, relacjonowano proces o. Stefana Dzierżka i A. Gajewskiego z FWR Runotex, pogrzeb Feliksa Pietkiewicza (ojca Antoniego Pietkiewicza), zamieszczano tzw. kroniki sądowe zatytułowane „Pan Prokurator Kozak oskarża o...”, pisano o funkcjonariuszach kaliskiego SB: płk Józefie Skoczku i por. Ewie Ostrowskiej, protestowano przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, zamieszczano apele do żołnierzy i pracowników SB, korzystano z materiałów KOS.

Kolportowane w Kaliszu.

Grażyna Schlender