„Wolne Słowo” (Kraków 1983-1984)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wolne Słowo”, pismo wydawane I 1983 – VIII 1984 w Krakowie przez Krakowski Komitet Oporu Społecznego.

Ukazało się 18 nr. (1983: 1-6, nr 7/8 z XII 1983/I 1984, 1984: 9-18) o obj. 1-14 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; miesięcznik.

W składzie redakcji: Stanisław Iskra, Piotr Zieliński. Autorzy artykułów: Stanisław Piłka, Marcin Podgórski, Maurycy, Dr Zygmunt Betański (Kurs nr 3), Maciej Walter (Wola nr 5), W. Siła-Nowicki (list do generała), Jan Kowalski, Ryszard Krynicki (wiersze), Adam Wojciechowski, Argos.

Opisywano i komentowano bieżące wydarzenia na świecie, w kraju i regionie; publikowano oświadczenia i apele KOS, materiały historyczne i analizy ówczesnej sytuacji, wywiady, wiersze, poradniki dla działaczy podziemia (np. Prawo do odmowy wyjaśnień lub zeznań osoby wezwanej na przesłuchanie), informowano o internowaniach i represjach; zamieszczano przedruki.

Pismo skierowane do mieszkańców Krakowa.

Paweł Goleń