„Wolność” (Jastrzębie-Zdrój)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Wolność”, pismo TKZ „S” w KWK Jastrzębie, od nr. 3 sygnowane również przez TKZ „S” w KWK Krupiński, wydawane w Jastrzębiu-Zdroju IX 1988 – VI 1989.

Ukazały się 22 nr. w formacie: A4 i A5, drukowane na powielaczu i offsecie w nakładzie 1-3 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Andrzej Kamiński (ps. Wiktor, Cybis, założyciel pisma i redaktor naczelny do nr. 14), Janusz Warsiewicz, Józef Werner (ps. Sceptyk, redaktor naczelny od nr. 15), Grzegorz Mioduszewski (ps. Vincent, współpracownik, autor); druk: Jarosław Rożak i Krzysztof Cieślak, początkowo w mieszkaniu Witolda Oziembłowskiego, następnie w Gliwicach w drukarni „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”; współpracownik w organizowaniu sprzętu i druku: Marek Bartosiak.

Zamieszczano informacje dotyczące kopalń, oświadczenia, wywiady, m.in. z Bogdanem Lisem, Alojzym Szablewskim, Alojzym Pietrzykiem, Henrykiem Nejmanem, Krzysztofem Wolfem, także notki historyczne i poezję.

Pismo finansowane przez TKZ „S” w KWK Jastrzębie.

Andrzej Kamiński