„Ziemia Mielecka”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Ziemia Mielecka”, pismo wydawane w Mielcu VIII 1984 – 1989; pierwsze 3 nr. sygnowane: „Biuletyn Informacyjny RKW «S» Ziemi Mieleckiej”; podtytuł: „Pismo Tymczasowej Komisji Rejonowej NSZZ «S»”.

W 1984 ukazały się 4 nr., następnie 4-5 nr. rocznie o obj. do 8 s. w formacie A4 i A5, drukowane z matryc białkowych, od 1985 techniką sitodruku w nakładzie 500-800 egz.

Wydawca, redaktor i drukarz: Stanisław Kalita z Trzciany k. Mielca. Druk początkowo w domu, od wiosny 1985 w samodzielnie wykopanej pod domem piwnicy (kolejne nazwy: w 1984 Podziemna Drukarnia Polowa Solidarności Bory Tucholskie, 1984/1985 – Świt, od wiosny 1985 – Drukarnia im. ks. Jerzego Popiełuszki; nigdy nie została zdekonspirowana, do dziś zachowała się piwnica i jej wyposażenie).

Zamieszczano informacje lokalne dot. środowiska mieleckiego i największego zakładu pracy WSK PZL Mielec, przedruki z innych czasopism podziemnych, komunikaty i odezwy.

Michał Stręk