Adam Antoni Zabokrzycki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Antoni Zabokrzycki, ur. 24 XI 1948 w Stalowej Woli. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kier. filologia angielska (1980).

Od 1972 nauczyciel-korepetytor języka angielskiego.

14 XII 1981 – VI 1982 aktywny drukarz RKS „S”; bliski współpracownik redakcji „Z dnia na dzień”. Od 1981 uczestnik Mszy za Ojczyznę w katedrze oraz od 1982 demonstracji na terenie Wrocławia. Od VI 1982 współpracownik, od 1984 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej. 1982 – 19 IV 1988 drukarz wydawnictw SW „Solidarność Walcząca” i „BiP”, ulotek, znaczków i publikacji oraz wydawnictw MKK i TKZ na terenie Wrocławia. 19 IV 1988 aresztowany w domu, przewieziony do AŚ na pl. Muzealnym, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za druk wydawnictw podziemnych.

W 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu i wyborów w VI 1989. Po 1989 nadal nauczyciel-korepetytor oraz autor tłumaczeń z języka angielskiego, książek technicznych, popularnonaukowych i artykułów prasowych.

Od 21 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Tyka.

Maciej Olejniczak