Adam Augustyn Gutowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Adam Augustyn Gutowicz, ur. 10 II 1914 w Jaworowie (obec. Ukraina), zm. 8 IX 2003. Absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, kierunek prawo (1935).

Nestor opolskiej palestry. Aplikację adwokacką przerwała wojna. Przeniósł się do Warszawy, zatrudniony w przemyśle drzewnym jako księgowy. Od 1947 w Opolu, organizator Izby Adwokackiej, od 1956 jej dziekan. Obrońca w spreparowanych przez UB procesach, w tym księży, m.in. wikariusza generalnego i kanclerza Kurii Administracji Apostolskiej w Opolu ks. dr. Pawła Latuska (aresztowanego w 1950, oskarżonego o ukrywanie księdza poszukiwanego przez UB) oraz Jerzego Kowalczyka, który z bratem Ryszardem wysadził w 1971 aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

Po 13 XII 1981 obrońca w procesach politycznych, m.in., wraz z innymi opolskimi adwokatami, głównie oskarżonych w procesie tzw. opolskiej dwudziestki, największej na Opolszczyźnie organizacji konspiracyjnej w stanie wojennym. Przez kilkanaście lat doradca w sprawach prawnych Kurii Biskupiej w Opolu. 1982-1989 koordynator (nieodpłatnie) pomocy prawnej aresztowanym działaczom opozycji na Opolszczyźnie, współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym (powołanego w kurii przez bp. Antoniego Adamiuka i ks. dr. Alojzego Sitkę): udzielał porad prawnych w gmachu kurii, prowadził ewidencję represjonowanych.

Jan Całka