Aleksander Piwoński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aleksander Piwoński, ur. 11 V 1953 w Gniewie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektroniczne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Warszawie (1976).

1969-1973 pracownik MZK w Warszawie, 1976-1978 Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka, 1978-1983 WSS Społem, 1983-2003 Huty Warszawa (od 1993 Huta Lucchini Warszawa Sp. z o.o.).

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych, współpracownik warszawskiego Radia „S”, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988-1989 członek TZR Mazowsze.

Od 1989 członek KZ, 1993-2004 członek Prezydium KZ Huty Lucchini. Od 1989 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, 1995-2004 wiceprzewodniczący ZR, 1990-2006 delegat na KZD. Od 2004 zatrudniony w Polsko-Amerykańskim Centrum Szkoleniowo-Budowlanym Sp. z o.o. w Warszawie, od 2005 członek Rady Nadzorczej spółki. 2002-2006 członek Rady Osiedla Żoliborz IV w Warszawie.

?