Alfreda Poznańska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Alfreda Poznańska, ur. 3 I 1939 w Małkowie, zm. 7 X 2001 we Wrocławiu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Wydz. Ceramiki i Szkła (1965).

Od 1965 członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1973 nauczyciel akademicki w PWSSP we Wrocławiu, od 1995 prof. W III 1968 uczestniczka demonstracji we Wrocławiu. Od l. 70. uczestniczka spotkań wrocławskiego KIK i współorganizatorka wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Od IX 1980 w „S”. Od X 1980 współpracowniczka NZS. W 1981 uczestniczka strajków studenckich.

Po 13 XII 1981 kolporterka prasy podziemnej. W 1982 autorka cyklu medali upamiętniających 600-lecie Jasnej Góry; w 1983 medal jej autorstwa był darem dolnośląskiej „S” dla Jana Pawła II. W 1984 autorka medalu na otwarcie Panoramy Racławickiej. Od 1984 współpracowniczka Solidarnością Walczącą. W połowie l. 80. zaprzestała niemal wszystkich form działalności opozycyjnej, udzielając przez wiele mies. schronienia ukrywającemu się Kornelowi Morawieckiemu.

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski