Alicja Szot

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Alicja Szot, ur. 25 XI 1959 w Sochaczewie. Absolwentka Pomaturalnego Studium Zawodowego w Żyrardowie (1980); Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie (1998), Wydział Menedżerski, licencjat.

1978-1980 słuchaczka TKN. 1980-1982 pracowniczka Zakładów Mechanicznych Ursus, 1982-1988 Ośrodka Informatyki Kolejnictwa w Warszawie.

Od IX 1980 w „S”, 1980-1981 członek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przy Zarządzie Fabrycznym NSZZ „S” ZM Ursus; współorganizatorka niezależnej działalności oświatowo-kulturalnej.

14 XII 1981 uczestniczka strajku w ZM Ursus; aresztowana, 15-31 XII 1981 przetrzymywana w KS MO w Warszawie i w ZK Warszawa-Olszynka Grochowska, zwolniona ze względu na stan zdrowia po interwencji Prymasa Polski. I-III 1982 objęta dozorem milicyjnym, 9 III 1982 umorzenie postępowania. W I 1982 przymusowo urlopowana w zakładzie pracy; II-IV 1982 nie dopuszczona do wykonywania obowiązków służbowych, IV 1982 zwolniona z pracy. X 1981 – IX 1984 współpracownik wydawnictwa NOWA; introligator, kolporterka książek i „Tygodnika Mazowsze”; 1983-1984 kolporterka wydawnictw podziemnych do Krakowa i Zakopanego.

1989-1990 pracowniczka Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sochaczewie; w 1990 pracowniczka ZR Mazowsze NSZZ „S”; 1991-1998 właścicielka firmy Alle SC w Warszawie; 2000-2003 kierownik restauracji Trattoria Toscana tamże. Od 2004 pracowniczka Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie.

Wyróżniona honorową odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Tomasz Szostek