Anatol Lawina

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anatol Lawina, ur. 10 VII 1940 w Moskwie, zm. 16 IX 2006 w Warszawie. 1963-1972 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Ekonomii, 1969-1971 Wydz. Matematyki.

1972-1977 pracownik Centrum Obliczeniowego Przemysłu Maszynowego, 1977-1986 Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych. Od 1956 w Hufcu Walterowskim, 1963-1964 w ZMS. W III 1968 uczestnik wieców studenckich, relegowany z uczelni. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; zaopatrzeniowiec NOWej, od 1978 członek jej kierownictwa. W III 1980 skazany na 3 mies. więzienia za uczestnictwo w akcji ulotkowej wzywającej do bojkotu wyborów, w VI 1980 uwolniony. W 1981 współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uwięzionym i ich Rodzinom Patronat.

IX 1980 – 1989 w „S”. W VI 1981 szef Biura Wyborczego podczas I WZD Regionu Mazowsze, konsultant podczas I KZD.

13 XII 1981 - XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Od 1983 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, współpracownik RKW Mazowsze. W 1984 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Przeciwko Przemocy. W 1987 organizator demonstracji 1 V, ciężko pobity przez MO. 1988-1989 członek jawnej RKW Regionu Mazowsze. Autor artykułów w prasie podziemnej, m.in. w „Głosie” i „Krytyce”.

W 1989 członek Państwowej Komisji Wyborczej z ramienia „S”. 1989-1994 dyr. Zespołu Analiz Systemowych NIK. Od VI 1994 pracownik Kancelarii Sejmu, od 2001 radca generalny w Sejmowym Ośrodku Informatyki. W 2003 współzałożyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Od 3 II 1978 rozpracowywany przez Wydz. III-A/III-A-1/III-2 KS MO w ramach SOS/SOR krypt. Odbitka.

?