Andrzej Jakubowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Jakubowski, ur. 10 XI 1955 w Kutnie. Ukończył Technikum Elektroniczne im. Marcina Kasprzaka w Warszawie (1978).

1974-1986 pracownik Zakładów Podzespołów Radiowych Miflex w Kutnie, 1986-2001 Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa (od 1998 KZF Polfa SA).

W „S” od 1980, członek KZ i przewodniczący Komisji Wydziałowej w Mifleksie.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od 1995 członek KZ w kutnowskiej Polfie, od 1998 wiceprzewodniczący KZ. 1998-2002 radny Miasta Kutno. Od 1999 przewodniczący Podregionu Kutno, 1999-2000 wiceprzewodniczący ZR Płock. 2001-2002 członek ZR Ziemia Łódzka. 1997-2001 w RS AWS, od 2004 w Partii Centrum. 2002-2005 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. Z o.o. w Kutnie, od 2005 członek Rady Społecznej SP ZOZ w Kutnie.

?