Andrzej Judek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Judek, ur. 4 VIII 1946 w Poznaniu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (1972).

1972-1995 konstruktor elektronik w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu.

W „S” od IX 1980, od II 1981 wiceprzewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Wielkopolska, wiceprzewodniczący ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, Kwidzynie (14 VIII 1982 jeden z 60 pobitych, do 30 VIII 1982 uczestnik w protestu głodowego przeciwko brutalnemu traktowaniu internowanych), następnie przewieziony do szpitala we Fromborku; zwolniony w XII 1982. 1985-1987 przewodniczący Rady Pracowniczej WZT Telkom-Teletra. W 1987 współzałożyciel i członek Zarządu Klubu Politycznego Ład i Wolność oraz Fundacji Rozwoju Telekomunikacji Granit w Poznaniu. W 1988 współzałożyciel i wiceprzewodniczący Klubu Politycznego Sierpień ’80. 1988-1992 członek KIK.

W 1990 współzałożyciel PChD, 1990-1994 wiceprzewodniczący w regionie wielkopolskim. W 1989 współtwórca Wydawnictwa Wielkopolanin SA, wydającego pierwszy w Poznaniu solidarnościowy legalny dziennik „Dzisiaj”; członek Zarządu spółki. W 1991 współzałożyciel w Poznaniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 1994 członek-założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, od 2002 wiceprezes Zarządu Głównego, od 1995 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich w Poznaniu. Od 1995 zatrudniony w V33 Polska Sp. z o.o. w Zakrzewie na stanowisku dyrektora ds. administracji i transportu.


Od 28 I 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Poznaniu w ramach SOS.

?