Andrzej Karczewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Karczewski, ur. 25 IX 1953 w Warszawie. Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie (1976).

Od X 1980 w „S”; 1980-1981 pracownik poligrafii „S” Regionu Mazowsze, od III 1981 redaktor techniczny „Tygodnika Solidarność”.

1982-1983 kolporter i składacz w niezależnym wydawnictwie Głos; 1983-1989 zaangażowany w podziemną działalność zdelegalizowanego SDP; 1984-1989 współzałożyciel, drukarz, składacz, kolporter wydawnictwa Most i czasopisma „Most”; współtwórca biblioteki niezależnych wydawnictw przy wydawnictwie Most; 1984-1989 redaktor w Spółdzielni Dziennikarskiej Agencja Omnipress; 1985-1988 utrzymywał za pośrednictwem kurierów kontakty z paryską „Kulturą”, „Kontaktem”, londyńskim „Aneksem” i berlińskim „Poglądem”.

1989-1996 współwłaściciel, od 1996 właściciel Oficyny Wydawniczej Most.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1988), uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

21 VIII 1985 – 20 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. ABE.

Paweł Sowiński