Andrzej Karol Rosner

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Karol Rosner, ur. 1949 w Warszawie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

1973-1978 i 1980-1985 asystent w Instytucie Historycznym UW. 1976-1981 współpracownik KOR/KSS KOR. 1977-1990 w niezależnym ruchu wydawniczym; 1977-1978 składacz w Wydawnictwie NOWa, 1978-1981 redaktor Wydawnictwa „Głos”, I 1981-1990 współzałożyciel, członek Rady Wydawniczej i szef Wydawnictwa Krąg.

1981 członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Internowany.

1990-1992 szef Wydawnictwa Krąg. 1992-1996 pełnomocnik ministra kultury ds. literatury, książki i bibliotek, a następnie dyrektor Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki; 1996-2002 dyrektor i redaktor nacz. Wydawnictwa Książkowego „Twój Styl”; od 2002 założyciel, dyrektor i nacz. redaktor Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy. 2000-2003 wiceprezes Polskiej Izby Książki. 2000-2004 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Członek Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 17 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Rosa.

Anna Grażyna Kister