Andrzej Tarnawski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Tarnawski, ur. 16 X 1942 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1963).

1965-1972 asesor, sędzia Sądu Powiatowego w Katowicach; 1972-1979 radca prawny, od 1979 adwokat. 1969–1975 członek kadry polskich alpinistów, od 1972 ratownik ochotnik Grupy Tatrzańskiej GOPR, w 1988 jeden z założycieli TOPR. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Katowicach, pobity przez funkcjonariuszy MO; następnie oskarżony o kontestację interwencji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację w VIII 1968, obrońca we własnej sprawie podczas postępowania prowadzonego przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach, następnie przed Sądem Najwyższym, uniewinniony z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

1980-1981 ekspert prawny, uczestnik negocjacji między protestującymi a Komisją Rządową w czasie strajków rolników w Ustrzykach Górnych, następnie strajku okupacyjnego członków nowosądeckiej i małopolskiej „S” w ratuszu w Nowym Sączu.

Po 13 XII 1981 współpracownik Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży i Solidarności Walczącej; udostępniał dom dla ukrywających się działaczy podziemia (m.in. Jana Senia, Piotra Bielawskiego, Józefa Mroczka), na siedzibę redakcji i drukarni podziemnych pism (m.in. „Naszego Głosu”, „Kurierka «B»”, „Paragrafu”, „Miesięcznika Małopolskiego”), magazynów materiałów poligraficznych, lokalów kontaktowych, także na redakcję i druk młodzieżowego pisma podziemnego „Nasz Głos” (z udziałem Izabeli Tarnawskiej, Pawła Tarnawskiego, Tomasza Wiejacha, Anny Dresler – także kolporterów pisma w szkołach średnich Krakowa). W l. 80. doradca prawny podziemnych struktur „S”, obrońca działaczy „S” w procesach politycznych, m.in.: Bronisława Wielgosza (III 1982, Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu), Zbigniewa Bogacza z KWK Piast (1982, Sąd Rejonowy w Mikołowie), Jana Florczyka (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej), Wiesława Pyzio (Sąd Rejonowy w Wadowicach), Daniela Podrzyckiego (Sąd Rejonowy w Sosnowcu). W 1985 w imieniu Agaty Michałek-Budzicz (KPN) pozwał WUSW w Krakowie o naruszenie dóbr osobistych przez porwanie jej przez funkcjonariuszy SB sprzed budynku sądowego (sprawa z powództwa cywilnego wygrana w 1987 jako pierwsza z tego typu procesów w historii sądownictwa PRL). W 1986 zaangażowany w sprawę tzw. terrorystów krakowskich (miał bronić Mariana Stachniuka, sprawa umorzona na mocy amnestii), drukarzy Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej (sprawa umorzona na mocy amnestii); w 1988 obrońca „skruszonego esbeka” Kazimierza Sulki (Sąd Rejonowy w Katowicach); w X 1988 Pawła Chojnackiego (WiP) i Przemysława Markiewicza (KPN) aresztowanych po wiecu ws. bojkotu Studium Wojskowego UJ. Kurier do Wrocławia i Warszawy, łącznik z Solidarnością Walczącą. Od 1986 współpracownik podziemnego pisma „Paragraf”, autor artykułów.

W 1989 członek KO, wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Kraków–Śródmieście. 2000–2005 konsul RP w Paryżu.

Piotr Hlebowicz