Andrzej Waluda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Waluda, ur. 21 X 1939 w Białymstoku. Absolwent Wydziału Technologii Budowy Maszyn Politechniki Białostockiej (1980).

1958-1967 pracownik przedsiębiorstw w Białymstoku, w Bieszczadach i na Śląsku, 1967-2001 zatrudniony w Fabryce Przyrządów i Uchwytów (od 1992 FPiU Bison-Bial SA) w Białymstoku.

Od 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w swoim zakładzie pracy. W 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek ZR.

1982-1988 kolporter prasy i wydawnictw niezależnych. W IV 1986 aresztowany za rozpowszechnianie wydawnictw podziemnych, osadzony w AŚ w Białymstoku, w VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii. Zwolniony z pracy, we IX 1986 zatrudniony ponownie na gorszych warunkach.

1988-1090 członek RKW Białystok. W 1989 członek KO „S” Ziemi Białostockiej, 1989-1999 członek KZ (1990-1992 wiceprzewodniczący), delegat na WZD Regionu Białystok (od 1998 Region Podlaski), członek ZR. Od 2001 na emeryturze.

?