Andrzej Wielowieyski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Wielowieyski, ur. 16 XII 1927 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1947).

Od 1943 żołnierz AK. 1945-1948 w Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. 1948-1952 pracownik Ministerstwa Skarbu, następnie Finansów, 1952-1955 Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Warszawie, 1956-1962 Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego tamże, 1962-1984 w redakcji miesięcznika „Więź”. 1955-1962 uczestnik spotkań Klubu Krzywego Koła. Od 1957 członek warszawskiego KIK, 1965-1972 wiceprezes, 1972-1981 i 1984-1989 sekretarz generalny. W VIII 1976 sygnatariusz apelu do Przewodniczącego Rady Państwa w sprawie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa.

W VIII 1980 doradca MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, negocjator Porozumienia Gdańskiego, od 1980 w „S”, ekspert KKP, następnie KK. W 1981 kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych.

1981-1985 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1982 w redakcji „Królowej Apostołów” i „Gościa Niedzielnego”. Od 1983 doradca Lecha Wałęsy, od 1987 w zespole ekspertów KKW „S”. W 1988 współorganizator KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie; w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu: posiedzeń plenarnych oraz w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej, przewodniczący grupy roboczej ds. indeksacji i polityki społecznej.

1989-1991 senator RP z listy KO „S”, wicemarszałek Senatu, członek Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia; wiceprzewodniczący OKP. 1990-1991 współzałożyciel ROAD, 1991-1994 w UD, 1994-2005 w UW, następnie w PD demokraci.pl. 1991-2004 przewodniczący delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 1991-2001 poseł RP z list UD nast UW, 2001-2005 senator RP z listy Senat 2001, 2008-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego na miejsce zmarłego Bronisława Geremka.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Kawaler Orderu Orła Białego (2011).

Adam Borowski