Andrzej Zarach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Zarach, ur. 2 VI 1948 w Kościerzynie. Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego (1971), zdobywca I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską z matematyki; doktorat tamże (1976).

1965 laureat I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, 1965-1971 student WMiF UWr. 1971-1980 pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Uczestnik wydarzeń Marca ʼ68. Od 1977 w opozycji, współorganizator druku i kolportażu „Biuletynu Dolnośląskiego”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, jego mieszkanie poddawano przeszukaniom. W VI 1980 otrzymał wymówienie, po sprzeciwie Rady Naukowej Instytutu we IX 1980 przywrócony do pracy.

Współtwórca „S” na uczelni. Autor artykułów w pismach związkowych („Z dnia na dzień”, „Solidarność Dolnośląska”); w 1981 delegat na I KZD, członek Prezydium KK.

Po 13 XII 1981 organizator struktur podziemnych, internowany 6 I 1982; po zwolnieniu działacz podziemia, 5-18 XI 1982 internowany powtórnie. W 1983 członek KW Solidarności Walczącej, następnie szef Agencji Informacyjnej SW; w V 1983 sygnatariusz listu do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z oświadczeniem o zamiarze nieuczestniczenia w wyborach do Rad Narodowych. W 1987 organizator pierwszych w Polsce podziemnych serwisów informacyjnych rozpowszechnianych w formie elektronicznej (na dyskietkach); autor artykułów do pism podziemnych; 1986-1990 członek redakcji pisma „Solidarność Walcząca”; wielokrotnie zatrzymywany przez SB; przedstawiciele władzy przekazali mu ofertę porozumienia z SW (zawierającą obietnicę legalizacji jej działań), w zamian za rezygnację z wtrącania się w sprawy ZSRS, żądań wyprowadzenia z Polski Armii Radzieckiej i odsunięcia od władzy partii komunistycznej; propozycja została przez SW odrzucona.

Od 1990 na emigracji w USA, zatrudniony jako profesor matematyki na University of Pennsylwania.

Od VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. III/Insp. II WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Piskorz/Kuguar.

Artur Adamski