Anna Katarzyna Sucheni-Grabowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Katarzyna Sucheni-Grabowska, ur. 1920 w Gidlach, zm. 30 VII 2012 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia; od 1998 prof. zw.

W 1950 więzień polityczny.

IX-X 1980 współorganizatorka i członek NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, od X 1980 w „S”; we IX 1980 kierownik punktu informacyjnego dla pracowników oświaty w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, współorganizatorka „S” Oświaty i Wychowania Warszawa-Mokotów; 12 X 1980 uczestniczka ogólnopolskiego zjazdu delegatów kół OiW w Gdańsku, w 1981 ekspert Zespołu OiW Regionu Mazowsze, uczestniczka prac Zespołu ds. Oświaty Narodowej i negocjacji z Ministerstwem OiW dot. reformy nauczania historii, współtwórczyni i przewodnicząca Regionalnego Zespołu Historyczno-Oświatowego, współzałożycielka Ogólnopolskiego Zespołu Historyczno-Oświatowego; X 1980 – XII 1981 autorka w niezależnym piśmie „Rozmowy”; od 1981 członek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. 11-12 XII 1981 uczestniczka Kongresu Kultury Polskiej, autorka listu pracowników oświaty do Kongresu i projektu uchwały o oświacie.

1982-1989 uczestniczka tajnych spotkań b. RZH-O; w 1982 kierowniczka sekcji pomocy nauczycielom w Komitecie Prymasowskim; 1982-1986 przewodnicząca, organizatorka wydania serii Antologii Historyczno-Literackich, uczestniczka Porozumienia Duszpasterstw Nauczycielskich. 1982-1990 współzałożycielka i wykładowca Studium Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie.

1996-2000 członek Komitetu Redakcyjnego książki Teresy Bochwic Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980-1989 (Warszawa 2000). Członek PAN i Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza. W 2005 członek Komitetu Honorowego Poparcia Lecha Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP, w 2007 członek Komitetu Honorowego Poparcia PiS w wyborach parlamentarnych.

Autorka wielu książek i publikacji naukowych o tematyce historycznej, m.in. Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny (1974), Zygmunt August – król polski i wielki książę litewski 1520-1562 (1996).

Anna Grażyna Kister