Anna Reterska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Reterska (obecnie Rakocz), ur. 16 VI 1951 w Częstochowie. Ukończyła Technikum Elektryczne (1972) oraz Policealne Studium Ekonomiczne (1983).

1970-1981 pracownik Fabryki Papieru w Częstochowie.

Od 1980 w „S”, przewodnicząca KZ w swoim zakładzie pracy, uczestniczka 8-dniowego protestu w klubie Ikar. I 1981 – VI 1982 główna księgowa w ZR Częstochowa.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublińcu, Darłówku i Gołdapi; zwolniona 8 III 1982. Powtórnie internowana 1 V 1982 w Bytomiu-Miechowicach za złożenie na Grobie Nieznanego Żołnierza kwiatów ozdobionych szarfą z napisem „Solidarność żyje”; zwolniona 22 VII 1982. 1982-1986 organizatorka pomocy dla rodzin represjonowanych. Wielokrotnie przesłuchiwana i zatrzymywana na 48 godz.

W 1991 współzałożycielka Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie, obecnie przewodnicząca tego stowarzyszenia. Od VI 2000 wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Więzionych i Represjonowanych z siedzibą w Radomiu. Od 1989 prezes zarządu Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów Eskulap.

Rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOS, zdjęto z ewidencji 9 IV 1984; do 9 X 1987 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Bumerang.

?