Anna Szwed

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Szwed, ur. 3 III 1955 w Bielsku-Białej, zm. 28 I 2002 tamże. W 1979 absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, polonistka, 1982-1984 studiowała filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Od 1976 związana z działalnością opozycyjną, współpracowniczka KOR, działaczka SKS w Krakowie. Prowadziła działalność samokształceniową wśród uczniów starszych klas licealnych i studentów. Kolporterka wydawnictw niezależnych m.in. „Robotnika”, członek redakcji niezależnego pisma studenckiego „Indeks”, współorganizator biblioteki SKS-u; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB. We IX 1980 zorganizowała punkt informacyjny wolnych związków zawodowych.

15 IX 1980 współorganizatorka MKZ Kraków, od jesieni w MKZ Małopolska. Tworzyła i kierowała Wszechnicą Związkową, organizator kursów dla nauczycieli z zakresu historii współczesnej oraz literatury.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach i Gołdapi, zwolniona w VII 1982. Do 1989 pozbawiona możliwości zatrudnienia. Prowadziła działalność podziemną w środowisku robotniczym Nowej Huty.

1989-1990 nauczycielka w Zespole Szkół Budowlanych w Krakowie, 1990-1999 w Zespole Szkół Odzieżowych nr 2 w Krakowie, od 2000 na rencie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

?