Anna Tarnowska-Tierling

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Tarnowska-Tierling (właść. Jadwiga Anna Zofia), ur. 8 I 1935 w Nowogródku (obecnie Białoruś), zm. 23 VI 1993 w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej (1958), w 1969 doktorat.

1954-1956 młodszy asystent w Katedrze Fizyki. Od 1958 pracownik naukowo–dydaktyczny Politechniki Szczecińskiej: 1958-1959 w Katedrze Fizyki, 1959-1974 w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Katedrze Teorii Maszyn Cieplnych (później Zakład Maszyn Cieplnych Okrętowych), 1974-1993 w Zakładzie Techniki Cieplnej oraz nauczycielka w Technikum Mechaniczno-Energetycznym (1959-1962). W latach 70. kilkakrotnie odrzucano jej wniosek o zatrudnienie na A.T-T. na stanowisku docenta z powodu odmowy wstąpienia do PZPR (stanowisko docenta uzyskała pod koniec lat 80.). 1953-1980 w ZNP. Wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W latach 60. i 70. w PTTK. W 1980 członek założyciel Szczecińskiego Klubu Katolików.

W VIII 1980 wraz z grupą studentów PSz uczestniczka strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka KZ na PSz.

Po 13 XII współprowadziła Biskupi Komitet Pomocy w Szczecinie (od 1983 Biskupi Komitet Społeczno-Charytatywny): sporządzała listy internowanych i aresztowanych, robiła paczki i odwiedzała rodziny internowanych i więzionych oraz represjonowanych, uczestniczyła w organizowaniu kolonii dla dzieci z tych rodzin, pośredniczyła w przekazywaniu pomocy finansowej ze zbiórek społecznych, odpowiadała za sprawy finansowe Komitetu. 1981-1989 współorganizatorka i prowadząca Parafialną Sekcję Charytatywną przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie (od 1990 Parafialny Zespół Caritas).

1990-1991 w UD.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych oraz skryptów dla studentów PSz.

Wielokrotna laureatka nagrody Rektora PSz, wyróżniona medalem pamiątkowym PSz Zasłużonemu Pracownikowi za 25 lat pracy (1979), odznaką Gryfa Pomorskiego (1973), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991).

Ewa Tierling-Śledź