Antoni Szymkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Szymkowski, ur. 12 IX 1936 w Osięcinach k. Radziejowa. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Sztuk Pięknych (1960).

W 1956 przywódca studenckich protestów w Toruniu. 1956-1996 działacz Duszpasterstwa Akademickiego. 1960-1965 asystent na Wydz. Sztuk Pięknych UMK; zwolniony z uczelni. 1965-1967 pracownik Muzeum Etnograficznego w Toruniu, 1967-1996 nauczyciel w Technikum Budowlanym tamże. Pod koniec l. 70. (wraz z prof. A. Stanowskim) propagator w Toruniu idei non-violence.

Od IX 1980 w „S”; organizator i przewodniczący KZ w swoim miejscu pracy, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku k. Wejherowa (wygłaszał prelekcje z zakresu religii, historii sztuki i socjologii, autor obrazu Matki Bożej Strzebielińskiej, współorganizator procesji Bożego Ciała), zwolniony 24 VII 1982. W l. 80. wykładowca w Seminarium Misyjnym w Kazimierzu Biskupim k. Konina i organizator pielgrzymek na Jasną Górę.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 11 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. III RUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Odezwa.

Krzysztof Biernacki