Barbara Spudych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Spudych, ur. 2 II 1935 w Bydgoszczy. Ukończyła II LO dla pracujących w Bydgoszczy (1954), nast. Analitykę Medyczną w Szczecinie (technik) (1957).

1952-1954 sekretarka w Spółdzielni Mleczarskiej w Bydgoszczy, zwolniona z powodu aresztowania i wyroku skazującego. 1957-1966 starszy technik analityki medycznej w Szpitalu Ogólnym nr 1 w Bydgoszczy, 1966-1986 z-ca kierownika pracowni analitycznej w Przychodni Sportowo-Lekarskiej, 1986-1991 technik anatomo-patologiczny w Szpitalu Onkologicznym w Budowie. 1954-1980 członek związków zawodowych. 1948-1951 uczestniczka spotkań samokształceniowych. 19 XI 1951 aresztowana, usunięta ze szkoły, w V 1952 skazana na 3 lata więzienia, przetrzymywana w AŚ UB, więzieniu na Wałach Jagiellońskich, nast. w ZK w Fordonie, w V 1953 zwolniona.

IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego przy PS-L, członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w działalność kolportażową i wydawniczą, współtwórca, organizator prywatnej biblioteki wydawnictw podziemnych. XII 1982 – V 1983 współzałożycielka pisma (wraz z mężem Alfonsem i synem Krzysztofem oraz z Haliną i Gerardem Lewandowskimi) „W drodze”, redaktor, autorka tekstów, drukarz. 8 V 1983 aresztowana wraz z mężem Alfonsem i synem Krzysztofem (podczas przeszukania zarekwirowano sprzęt poligraficzny i cały nakład „W drodze”), przetrzymywana w AŚ w Bydgoszczy (prowadzi głodówkę, domagając się wypuszczenia syna), następnie w ZK w Fordonie, 25 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii (mąż 26 VII 1983). 1983-1985 inwigilowana przez SB, kilkakrotnie wzywana na przesłuchania. W IV 1984 po aresztowaniu S. Pastuszewskiego autorka (wraz z Ryszardem Helakiem) tekstów mających uchodzić za teksty S. Pastuszewskiego, drukowanych w wydawanym przez niego „Almanachu Bydgoskim”. 1985-1987 drukarz (wraz z mężem Alfonsem) ogólnopolskiego pisma „Niepodległość” (klisze otrzymywali z Warszawy). W 1988 pomagała (wraz z mężem Alfonsem) w druku „Być Sobą”, pisma TKZ „S”. 1982-1989 drukarz (wraz z mężem Alfonsem) ulotek okolicznościowych, współpracowniczka Haliny i Gerarda Lewandowskich przy wydawaniu/druku kalendarzy, plakatów, kart świątecznych, znaczków okolicznościowych. 1988 – VI 1989 współpracowniczka (wraz z Haliną Lewandowską, Ireną Matelską) Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W V 1989 wydrukowała pierwszy numer „Gazety Wyborczej” (wraz z Janem Rulewskim).

Od 1991 na emeryturze.

Wyróżniona Odznaką Burza AK, Krzyżem Niezłomnych (1998), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1998), Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1994).

Katarzyna Grysińska