Barbara Zientarska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Zientarska, ur. 5 III 1942 w Zakopanem. Absolwentka Politechniki Krakowskiej (1971).

1960-1963 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 zaangażowana w działalność wydawniczą i kolportażową; 1982-1983 w redakcji „Obserwatora Wojennego”. W 1984 współzałożycielka pisma „Bez dekretu”; redaktor „Hutnika” (w jej domu na Azorach jedna z drukarń tego pisma). Stała współpracowniczka niezależnych pism: „Serwis Informacyjny RKW «S» Małopolska”, „Aktualności Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska”, „Solidarność Hutników”, „Promieniści”. W VI 1987 śledzona w wyniku wpadki kolportera, następnie po przeszukaniu w jej domu (w akcji uczestniczył zwierzchnik krakowskiej bezpieki, gen. Jerzy Gruba) osadzona w AŚ i skazana wyrokiem kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wys. 50 tys. zł (karę zapłaciła kuria).

Odznaczona Medalem Niezłomnym w Słowie oraz Medalem Solidarności – Za Zasługi dla Małopolskiej „S” (2007).

Helena Szczodry