Bernard Bujwicki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Bernard Bujwicki, ur. 16 II 1946, w Kamienicy k. Sokółki. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Budownictwa Wodnego (1970).

W 1958 uczestnik strajku szkolnego w obronie krzyży w SP w Kuplisku. W XII 1963 uczestnik szkolnej akcji protestacyjnej w Zasadniczej Szkole Górniczej przy KWK Wujek w związku z wymuszeniem przez przełożonych pracy na mrozie bez ciepłych ubrań. 1966-1971 w ZSP. W III 1968 członek Komitetu 25 w Krakowie, 12 i 13 III 1968 uczestnik wieców na Rynku Głównym tamże, 13-27 III 1968 strajku absencyjnego, ukarany naganą, odebraniem stypendium i akademika. W XII 1970 uczestnik akcji plakatowych w związku z wydarzeniami na Wybrzeżu. 1970-1981 stażysta, inspektor kontroli technicznej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, w IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w PZRW Wodrol, 12 IX – 6 X 1980 wiceprzewodniczący pierwszego MKZ w Białymstoku, 23 IX – 10 XI 1980 uczestnik obrad KKP, 12 X – 16 XII 1980 członek Prezydium drugiego MKZ, w XI 1980 współzałożyciel, redaktor „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «S»”, 11 XI – 15 XII 1980 organizator i przewodniczący Sekcji Interwencji MKZ. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, 19-20 VIII 1981 koordynator akcji Dni bez prasy w Białymstoku, jesienią 1981 regionalny koordynator organizowanej przez KK akcji pomocy ubogim Zima.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, od 5 I w Suwałkach, od III 1982 w Kwidzynie, 14 IV 1982 zwolniony. 1982-1988 inspektor kontroli technicznej PZRW Wodrol; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku i Mszy za Ojczyznę w parafii św. Rocha w Białymstoku; we IX 1985 sygnatariusz apelu TKR ws. bojkotu wyborów do sejmu, wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu, w X 1985 zatrzymany w Toruniu w związku z obchodami rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w 1987 w Białymstoku za udział w kontrmanifestacji 1 V. W 1987 współzałożyciel podziemnego pisma „Słowa”, 1988-1989 współzałożyciel Solidarności Walczącej w Białymstoku. 1989-1995 kierownik Zakładu Robót Inżynieryjnych Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Innowacyjnego ITO Sp. z o.o. 1988-1989 współzałożyciel i autor w „Biuletynie Solidarności Walczącej Białystok”, dostawca materiałów drukarskich.

1990-1993 członek Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy i Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, 1990-1994 współzałożyciel, prezes SP w Białymstoku, 1991-1992 wydawca i redaktor pisma SP i ChDSP w Białymstoku „Romb”. Od 1990 prezes Firmy Bartosz Sj. Od 1999 członek Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

Autor Wspomnień, w: Początki „Solidarności” w północno-wschodniej Polsce (1980-1981), (Białystok 2005), wynalazca urządzeń do uzdatniania wody. Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1986).

Rejestrowany 5 V 1968 przez Wydz. III WUSW w Krakowie; do 28 VIII 1987 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Globus; 7 IX 1987 – 21 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Niezależni.

Tomasz Danilecki