Bogdan Giermek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Giermek, ur. 12 V 1959 we Wrocławiu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej, sekcja Filozofii Przyrody Nieożywionej (1987).

1971-1978 członek ZHP. 1979-1980 uczestnik ROPCiO; 1979-1982 prowadził niezależną bibliotekę, drukarz (we współpracy z M. Dacko). od I 1980 w Studenckim Komitecie Obrony Jasnej Góry w Częstochowie, uczestnik protestu przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu u podnóża Jasnej Góry; współorganizator KOWzP w Lublinie (z Maciejem Dacko). 1979-1989 uczestnik niezależnego ruchu wydawniczego: 1979-1982 bibliotekarz niezależnej biblioteki, drukarz (we współpracy z M. Dacko), 1979-1985 organizator kolportażu niezależnej prasy i wydawnictw: „Głosu”, NOWej, wydawnictw „S” z Katowic i Wybrzeża.

W 1980 współzałożyciel czasopisma „Wywrotowiec. Nieregularne pismo Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych”.

13 XII 1981 – IX 1982 w ukryciu w Lublinie i okolicach, następnie we Wrocławiu; nadal bibliotekarz niezależnej biblioteki. Od 1982 działacz Solidarności Walczącej, drukarz i kolporter pism podziemnych i ulotek, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; 11 XI 1985 aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia przez Sąd powszechny, osadzony w ZK w Rawiczu i we Wrocławiu, w 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1990 redaktor „Sumienia. Katolickiego pisma studentów”, udostępniał lokal, organizator pracy redakcji; 1987-1988 współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Most. 13-20 IX 1987 uczestnik głodówki Ruchu WiP w Bydgoszczy; 1987-1988 organizator, koordynator i uczestnik akcji Pomarańczowej Alternatywy. 1987-1992 pracownik Politechniki Wrocławskiej.

1989-1991 współwłaściciel AHU Kapitalik, od 1991 właściciel PPUH Gil.

Joanna Sękala