Bogdan Karol Rymanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Karol Rymanowski, ur. 16 X 1967 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji.

1985-1989 jeden z czołowych działaczy krakowskiej FMW, początkowo szeregowy uczestnik, następnie szef jednej z nowohuckich grup małego sabotażu, członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej i Krajowej Rady Koordynacyjnej. Autor wielu tekstów w ukazującym się od 1985 piśmie krakowskiej FMW „ABC Młodych”, od XII 1987 redaktor naczelny drugiego z krakowskich pism federacyjnych „BMW (Biuletyn Młodzieży Walczącej)”. Do najbliższych jego współpracowników w ramach tej struktury należeli m.in.: Piotr Fugiel, Maria Bartczak-Kubicz (w redakcji technicznej „BMW”), Jacek Szpar, Mirosław Dźwigaj, Piotr Świątek (redakcja „BMW”) oraz Aleksander Kopacz, Mirosław Januś, Włodzimierz Pietrus, Katarzyna Kubisiowska, Jacek Boroń (Agencja Fotograficzna FMW), Wojciech Polaczek.

W 1990 członek Partii Wolności Kornela Morawieckiego. Dziennikarz telewizyjny, autor programu publicystycznego Kawa na ławę i dokumentalnego Szpieg.

Jarosław Podsiadło